Nhà hàng Lợn Minh Mường

  • Số 32 Hoàng Cầu Mới
    Đống Đa, Hà Nội